TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN
1. ĐỖ TẤN HIỆP
Tổng giám đốc, Người sáng lập
2. PHAN HỒNG VÂN
Giám đốc tài chính
3. ĐỖ HUY VŨ
Tổng giám đốc, phụ trách lien kết, hợp tác Kế hoạch đào tạo với các trường Đại học trong và ngoài nước.
4. ĐỖ HỒNG VI
Giám đốc phụ trách lien kết, hợp tác đào tạo ngành Anh văn
5. ĐỖ HOÀNG VŨ
Giám đốc phụ trách trang thiết bị, dụng cụ , kỹ thuật tống quát trung tâm
6. ERIC T DO
Phó giám đốc tài chính
7. SONNY DO
Giám đốc thanh tra, kiểm tra kết quả đào tạo trung tâm


hoanvu
headerimage
taglines