FACULTY
1. Nhóm thành lập Trung tâm Kỹ thuật quốc tế Hoàn Vũ đã tốt nghiệp Đại học tại Hoa Kỳ
2. Tâm huyết với Quê hương.
3. Tận tâm, với nghề nghiệp.
4. Nhiều năm kinh nghiệm thực tế đủ mọi ngành nghề đã và đang hoạt động, làm việc tại Hoa Kỳ hơn 30 năm.
5. Đầy đủ kiến thức, am hiểu sâu rộng từng ngành nghề kỹ thuật, thương nghiệp
6. Với sự cộng tác của đội ngũ trẻ đã tốt nghiệp Đại học tận tâm, năng động, yêu nghề, nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam hướng dẫn, giảng dạy.(Intructor)


hoanvu
headerimage
taglines